Varför ska jag rostskyddsbehandla en ganska ny bil?

Många bilar har ett bristfälligt rostskydd från fabriken t ex Toyota och Peugeot som behöver kompletteras för att kunna användas i snö, slask och salt utan att rosta. Andra behöver en komplettering efter 3-4 år och de bästa efter 6-7 år.
Se din bils rostbetyg på www.vibilagare.se >>

 

När gäller min rostskyddsgaranti?

Den gäller för genomrostning inifrån och ut. Och ingenting annat. Bromsrör och andra utsatta delar omfattas inte av rostskyddsgarantin. När det gäller utifrån kommande rost (som på underredesbilden på Vadå? Rostar bilar?) så gäller inte garantin.

 

Vad kostar en rostskyddsbehandling?

Det beror på rostskyddsbehandlingen och bilmodellen. Kontakta din närmaste rostskyddsstation för en exakt prisuppgift!
Närmaste rostskyddsstation>>

 

Kan jag rostskyddsbehandla en gammal bil?

Även bilar som är äldre än 6 år kan rostskyddsbehandlas. Om du har en äldre bil så rekommenderar vi dig att först göra en rostskyddskontroll på en rostskyddsstation.
Närmaste rostskyddsstation>>

 

Jag har en bil som är rostskyddsbehandlad, men jag är osäker på när och hur det gjorts. Hur kan jag kontrollera behandlingen?

Rostskyddskontrollera bilen. Ring och beställ tid hos närmaste rostskyddsstation.
Närmaste rostskyddsstation>>

 

Påverkas rostskyddsgarantin om jag väljer att rostskyddsbehandla min bil?

Alfa Romeo, Fiat och Jeep: Efterbehandling av en bil från FCA Group påverkar inte garantierna under förutsättning att behandlingen inte kräver att det borras nya hål i karossen.

Audi: Enligt vår rostskyddsexpert påverkas inte våra bilars garanti mot genomrostning så länge den kompletterande rostskyddsbehandlingen utförs med rätt medel (ej petroleumbaserat) som inte löser upp skyddet som bilen är behandlad med från fabriken. I övrigt finns grundläggande information i instruktionsböckerna angående skötsel med enkla men nog så viktiga tips.??BMW och Mini: Villkoret för att lack- och rostskyddsgarantin ska gälla är att en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad genomför rostskyddsinspektioner enligt checklista anpassad för respektive servicetillfälle. Är bilen i rätt kondition och kunden önskar att komplettera med rostskyddsbehandling, i kombination med service enligt ovan, påverkas inte rostskyddsgarantin.

Citroën: Att göra en rostskyddsbehandling ska inte skapa något hinder i förhållande till våra garantivillkor, men man bör ge akt på följande: Rostskyddsbehandlingen bör utföras av en seriös firma, som har kännedom om vilka produkter som bilfabrikanterna använder, i detta fall PSA Peugeot Citroën. I garantiboken finns dessutom instruktioner om hur kontroller ska gå till och vilka intervall som gäller. Läs mer i garantiboken.

Dacia och Renault: Bilens garantier påverkas inte negativt av en kompletterande rostskyddsbehandling såvida inte behandlingen på något sätt har skadat bilens ursprungliga rostskydd eller någon annan komponent.

Ford: Ett kompletterande rostskydd påverkar inte bilens garantier.

Honda: Kortfattat så påverkas inga garantier om rostskyddsbehandlingen är vaxbaserad och ej innehåller petroleum, är professionellt utförd, samt att inga nya hål är tagna i karossen.

Hyundai: Garantin påverkas inte om kunden vill göra en extra rostskyddsbehandling.

Jaguar och Land Rover: Det har inte någon påverkan på garantin. Men det är samtidigt inte heller något som vi anser behöver göras. I "owners manual" som varje kund får vid leverans beskrivs vilken skötsel med mera som krävs i relation till garantin.

Kia: Det företag som gör rostskyddsbehandlingen får utlova att de material de använder är kompatibla med Kias produkter och behandlande företag står för garanti på behandlingen. Kias garanti påverkas inte så länge inte garantianspråket är orsakat av den externa produkten. Vid eventuell skada orsakat av fabrikationsfel ersätts inte den externa rostskyddsbehandlingen på garanti, utan bilen återställs till fabriksspecifikationen.

Lexus och Toyota: Förutsatt att det är en godkänd produkt som används påverkar en kompletterande rostskyddsbehandling inte garantin.

Mazda: Så länge man använder sig av professionella rostskyddsprodukter och utbildad personal utför arbetet påverkas inte garantin.

Mercedes och Smart: Vi är enbart positiva till att kunderna tar hand om sina bilar, inte minst i vårt klimat. Generellt rekommenderar vi våra egna originalprodukter. Icke originalprodukter som har en direktverkande negativ effekt på bilens prestanda och kvalitet kan komma ha negativ effekt på bilens garantier. Oavsett produkt ska de appliceras enligt de föreskrifter och sprutscheman som finns. Det är upp till varje leverantör att garantera att deras produkt inte har negativ inverkan på bilens skick. Konstaterar vi att så är fallet så kan det ha en påverkan på garantin.

Mitsubishi: Garantin påverkas inte om en kompletterande behandling görs på rätt sätt och med rätt material. Det vill säga görs det av en väletablerad rostskyddsfirma så har de den kunskapen och materialkännedomen för att utföra detta. Dessutom ger de själva en garanti på utfört arbete.

Nissan: Bilens garantier påverkas inte av en kompletterande rostskyddsbehandling.

Opel: Det går bra att göra en kompletterande rostskyddsbehandling om den är fackmannamässigt utförd.

Peugeot: Fabriken levererar bilen med ett fullgott skydd mot rost men om kunden önskar underredsbehandla sin nya bil i alla fall finns det riktlinjer från fabriken hur det ska utföras samt vilka medel som får användas. De måste vara kompatibla med bilens befintliga skydd.

Porsche: Så länge man inte skadar bilen i sig eller den rostskyddsbehandling som kommer med bilen från fabrik gäller bilens garantier.

Seat: Bilens garantier påverkas inte av en kompletterande rostskyddsbehandling såvida inte behandlingen på något sätt har skadat bilens ursprungliga rostskydd.

Skoda: Vi rekommenderar ingen efterbehandling utan att bilen underhålls enligt anvisningar i instruktionsbok. I de fall en rostskyddsbehandling inte påverkar grundskyddet så kommer garanti fortfarande att gälla.

Subaru: Vår tolvåriga garanti påverkas inte av att kunden väljer att göra en kompletterande behandling. Dock förutsätter detta att rostskyddaren använder vaxbaserade medel eftersom petroleumbaserade produkter löser upp det rostskydd som fabriken behandlat med.

Suzuki: Garantin påverkas inte.

Volkswagen: Eftersom alla mer eller mindre kända efterbehandlingar normalt inte påverkar bilens ursprungliga rostskydd så påverkas inte garantin. Men om det vid en skada kan påvisas att den uppstått på grund av att efterbehandlingen försämrat det ursprungliga rostskyddet så kommer man med största sannolikhet inte att kunna åberopa garantin. Då kommer det att betraktas som yttre påverkan.

Volvo: Volvo Cars rostskyddsgaranti gäller som vanligt även efter en kompletterande behandling av externt företag, under förutsättning att nytt påfört medel inte reagerar kemiskt med Volvos originalskydd. Men Volvo har å andra sidan inga kända fall där det har varit problem samt inte heller några dokumenterade problem med originalskyddet, som inte kräver någon kontroll eller komplettering under de tolv år rostskyddet (mot genomrostning) gäller. Förutsättningen är att man ska ta hand om bilen på det sätt som vi rekommenderar.

(Källa: Motor nr 07, 2015)