Den mest tillförlitliga bedömning av din bils rostskydd får du när du gör en rostskyddsbesiktning på en rostskyddsstation.

Innan du gör en rostskyddsbesiktning så kan du få en god vägledning av Vi Bilägares rostregister www.vibilagare.se. Vi Bilägare har testat av över 600 nya bilar från över 30 bilmärken. De har gett rostbetyg för de olika modellerna på en skala från 1 till 5.

   Biltillverkare från hela världen studerar regelmässigt analyserna och betygssättningarna och delegationer från Renault, Nissan, Hyundai, Honda, Ford och Mercedes har besökt Vi Bilägares testanläggning.
   Den farliga rosten kommer inifrån och syns inte förrän det är alldeles för sent.
Vi Bilägares tester pekar på bristerna i tid.

Kolla Vi Bilägares rostbetyg
För mer detaljer om rostbetygen för olika modeller och fullständiga rosttester se:
www.vibilagare.se>>

Betyg 1
Undermåligt rostskydd. Bilarna klarar inte en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.

Betyg 2
Behandlingen är sparsam eller saknas ofta helt och hållet. Oftast enbart material av stål. Angrepp inom några år, inte alltid synliga för blotta ögat.

Betyg 3
Normalbra rostskydd där någon form av behandling gjorts i fabrik eller i efterhand. Konstruktioner/material kan under en tid rädda sämre behandling

Betyg 4
Välgjort rostskydd med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.

Betyg 5
Materialval, konstruktioner och övriga skyddsåtgärder är effektiva. Rostangrepp bör inte komma inom de första sex åren.